OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatel: Martin Ketner, IČ 01961535, Houbová 219, 252 44 Dolní Jirčany (obchodní název Jes Burgers dodává zboží na základě on-line internetové objednávky (nawww.jesburgers.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.