OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatel: Martin Ketner, IČ 01961535, Houbová 219, 252 44 Dolní Jirčany (obchodní název Jes Burgers dodává zboží na základě on-line internetové objednávky (nawww.jesburgers.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

PROCES OBJEDNÁVKY

Při objednávání na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje Údaje uvedené kupujícím při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávku pro rozvoz jídel je možné realizovat pouze na dobu od středy do neděle v čase 11:00 – 21:30. Objednávku na rozvoz je možné udělat kdykoliv, ale mimo dobu rozvozu je nutné uvést do poznámky požadovaný datum a čas závozu. Objednávat je možné pouze dostupného menu na webové stránce www.jesburgers.cz.

Po přijetí objednávky se objednané zboží připraví a vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak ve formě poznámky. Při objednávce na určitou dobu musí zákazník počítat, že tato doba je pouze orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

PŘEPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky prostřednictvím webového formuláře jsou pro prodávajícího i kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo(a) zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že požadované zboží může být dočasně vyprodáno. O této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího telefonicky a vyřeší s ním zrušení objednávky nebo alternativní objednávku. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu, není li v objednávce stanoveno jinak. Adresa musí být dostupná v rozvozové zóně. Oblast konkrétních rozvozových zón a cena dopravy jsou blíže specifikovány v průběhu objednávkového procesu. Alkohol a cigarety nejsou prodejné osobám mladším osmnácti let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné. Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách jsou včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a cen na www.jesburgers.cz a měnit ho dle vlastního uvážení. Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu.

ROZVOZ

Za služby poskytnuté v rámci on-line objednávky můžete platit pouze hotově.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Dojde-li k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku +420 736 265 556. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno. Reklamace vyřizujeme v otevírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email info@jesburgers.cz odpovíme v co nejkratší době, jak to bude možné. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána. Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí nás neprodleně kontaktovat telefonicky na čísle +420 736 265 556

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 18. 2. 2010.